((رمضان بهار قرآن)) نهمین دوره طرح قرآنی-فرهنگی رمضان،بهار قرآن

((رمضان بهار قرآن))

نهمین دوره طرح قرآنی-فرهنگی رمضان،بهار قرآن

آشنایی با تفسیر سوره مبارکه شوری

((ویژه استادان،دانشجویان و کارکنان))

علاقمندان جهت شرکت ازتاریخ  99/01/27 لغایت 99/02/03 جهت ثبت نام با شماره موبایل 09356795392تماس حاصل نمایند.

موضوع: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تفسیر سوره شوری بصورت مجازی برای کلیه دانشجویان

منابع:

تفسیر نور حجه الاسلام قرائتی