((رمضان بهار قرآن)) نهمین دوره طرح قرآنی-فرهنگی رمضان،بهار قرآن آشنایی با تفسیر سوره مبارکه شوری


 

((رمضان بهار قرآن))

نهمین دوره طرح قرآنی-فرهنگی رمضان،بهار قرآن

آشنایی با تفسیر سوره مبارکه شوری

((ویژه استادان،دانشجویانو کارکنان))

علاقمندان جهت شرکت ازتاریخ 99/01/27لغایت 99/02/03 جهت ثبت نام با شماره موبایل 09356795392تماس حاصل نمایند

موضوع: برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با تفسیر سوره شوری بصورت مجازی برای کلیه دانشجویان

منابع:

تفسیر نور حجه الاسلام قرائتی