روز قدس روزحیات اسلام است. امام خمینی(ره)

روز جهانی قدس(آخرین جمعه ماه مبارک رمضان)گرامی باد.