تعیین تکلیف امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی:

تعیین تکلیف امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی:

دانشجویان گرامی با توجه به تغییر تاریخ وساعت امتحانات لطفا به سایت انتخاب واحد شخصی خود مراجعه فرمایید. تاریخ و ساعت جدید برگزاری امتحانات ملاک برگزاری آزمون پایان ترم می باشد.

امتحانات حضوری دانشگاه آزاد اسلامی به مدت 4هفته از تاریخ24 خرداد تا 20 تیر ماه برگزارخواهد شد.

کلیه دروس عملی پس از اتمام زمان برگزاری امتحانات دریک دوره فشرده برگزار میشود.