سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)و قیام خونین 15 خرداد بر مردم ایران وآزادگان سراسرجهان تسلیت باد.

سالگرد ارتحال ملکوتی بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره)و قیام خونین 15 خرداد بر مردم ایران وآزادگان سراسرجهان تسلیت باد.