امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانشگاه آزاد اسلامی مرکزسنقر وکلیایی به صورت مجازی برگزار میگردد.

حسب دستور ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی مرکزسنقر وکلیایی امتحانات پایان نیمسال دوم به صورت مجازی برگزار میگردد.لذا دانشجویان گرامی جهت اطلاع از تاریخ جدیدامتحانات به سایت انتخاب واحد شخصی خود مراجعه نموده ودر صورت نیاز به مدیر آموزش جناب آقای رادپوش مراجعه و یا با شماره های 08348451266-08348451270-تماس گرفته و مشکلات آموزشی خود را مطرح نمایند.ضمنا جهت دریافت کارت ورود به جلسه بدهی ملی خود راتسویه نمایید.