ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در بیش از ده کد رشته جدید

ثبت نام در دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در بیش از ده کد رشته جدید
جهت اطلاع بیشتر با شماره تلفن های 08348451270-08348451266 تماس گرفته ویا در صورت امکان به صورت حضوری به دانشگاه مراجعه فرمایید.
آدرس :سنقر شهرک ولیعصر (عج) دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی