برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه ازاد اسلامی سنقر وکلیایی

برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در دانشگاه ازاد اسلامی سنقر وکلیایی با همکاری بسیج دانشجویی و دفتر فرهنگ اسلامی