فرا رسیدن اربعین شهادت سید وسالار شهیدان امام حسین(ع) و یاران باوفایش را به تمامی مسلمین جهان تسلیت عرض می نماییم.

فرا رسیدن اربعین شهادت سید وسالار شهیدان  امام حسین(ع)  و یاران باوفایش  را به تمامی مسلمین جهان تسلیت عرض می نماییم.