سالروز حماسه 9 دی

روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد.