مدیر جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی سنقر و کلیایی با حضور مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه معرفی شد.

مدیر جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی سنقر و کلیایی با حضور مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه معرفی شد.

مدیر جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی سنقر و کلیایی در مراسمی با حضور مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه معرفی شد. در این مراسم از تلاش‌های  بابک حدیدی قدردانی و صادق صیفوری به‌عنوان مسئول جدید حراست این دانشگاه معرفی شد.

مدیرکل حراست دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در این مراسم با بیان اینکه زندگی سیاسی حضرت زهرا(س) به‌عنوان نماد انسان کامل باید مورد توجه همگان قرار گیرد، اظهار کرد: انسان کاملِ مورد تایید اهل بیت کسی است که هم  جاذبه داشته باشد و هم دافعه و معیار نیروی حراستی تراز انقلاب اسلامی نیز همین است که جاذبه و دافعه توأمان داشته باشد.

وحید مرادی افزود: اگر همگان از انسان راضی باشند، این صفت منافقانه است و اگر همگان نیز از او ناراضی باشند، نشانه خوبی نیست؛ بنابراین جاذبه و دافعه معیار یک انسان کامل و یک نیروی حراستی خوب است.