12 بهمن ماه سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) و فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر گرامی باد.

12 بهمن ماه سالروز ورود حضرت امام خمینی(ره) و فرا رسیدن ایام الله دهه مبارک فجر گرامی باد.