مسیر راهپیمایی خودرویی و موتوری در شهرستان سنقر وکلیایی به مناسبت یوم الله 22 بهمن

مسیر راهپیمایی  خودرویی و موتوری  در شهرستان سنقر وکلیایی به مناسبت یوم الله 22 بهمن
محل شروع:
از چهار راه بسیج(سپاه)- میدان معلم-چهار راه شهید کاکایی -میدان 15 خرداد-چها راه پاسداران تا چهار راه شهید چمران
ساعت شروع:
10صبح چهار شنبه22 بهمن،همزمان با سراسر کشور