فرارسیدن ایام شهادت حضرت علی(ع) مظهر کرامت و عدالت و شجاعت و شب های قدر تسلیت و تعزیت باد.

فرارسیدن ایام  شهادت حضرت علی(ع) مظهر کرامت و عدالت و شجاعت و شب های قدر تسلیت و تعزیت باد.