پیشرفت 85درصدی پروژه ساختمان جدید آموزشی دانشگاه آزاد مرکز سنقرکلیایی

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر از پیشرفت 85 درصدی درپروژه ساختمان جدید آموزشی این مرکز خبر داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی سنقر، ویسی پور با اعلام این مطلب افزود: این ساختمان با زیربنای 2011 مترمربع در چهار طبقه و 16 کلاس درس در حال احداث است که به مراحل پایانی ساخت خود نزدیک شده است. وی گفت:  با احداث این ساختمان متراژ مفید ساختمان های اداری- آموزشی این دانشگاه به 3427 مترمربع افزایش می یابد./پایان خبر