تشریح دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی

تشریح دستاوردهای دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی

تعداد رشته­ های جدید دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی از 9 رشته به 25 رشته افزایش یافت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی ،" ویسی پور" افزود: افزایش رشته های کاردانی از 9 رشته به 17 رشته و نیز 8 رشته جدید کارشناسی ناپیوسته برای پذیرش دانشجو در این مرکز به تصویب رسیده است و 4 رشته دیگر نیز مراحل پایانی تصویب را طی می کند. رییس دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی گسترش فضاهای آموزشی از 1340 مترمربع به 3500 متر مربع را از دستاوردهای مهم این مرکز برشمرد و گفت: تجهیز فضاهای اداری و پژوهشی، تجهیز سایت دانشگاه، دیوارکشی دانشگاه و افزایش تعداد کارگاه­ها از 3 کارگاه به 5 کارگاه از اقدامات اساسی این مرکز به شمار می آید.

وی با اشاره به عملکرد مرکز در حوزه فرهنگ و رفاه دانشجویی خاطرنشان کرد: ایجاد دفتر فرهنگ اسلامی گامی مهم در جهت ایجاد فضای با نشاط فرهنگی در این مرکز دانشگاهی بوده است.

"ویسی پور" همچنین از راه اندازی صندوق رفاه دانشجویی  خبر داد و افزود: تا قبل از انتصاب اینجانب به ریاست مرکز هیچگونه فضای سبزی در دانشگاه وجود نداشت که با تلاش شبانه روزی پرسنل دانشگاه اکنون بیش از 1500 متر مربع فضای سبز در محوطه ایجاد شده است.

وی در ادامه چشم انداز آینده این مرکز را تشریح کرد و ارتقای کیفی سطح آموزشی، تصویب رشته­های جدید کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد، تجهیز و توسعه کارگاه ها و آزمایشگاه­ها به عنوان اقدامات اساسی آینده نام برد.

"ویسی پور" تقویت و تجهیز کتابخانه را از اولویت های علمی دانست و افزود: حرکت به سوی تولید مقالات علمی از جمله فعالیت هایی است که در حوزه پژوهش باید بدان توجه داشت.

وی با اشاره به لزوم گسترش فضاهای ورزشی از ایجاد امکانات رفاهی بیشتر نظیر حمل و نقل عمومی و خوابگاه های دانشجویی در آینده نزدیک خبر داد.

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقروکلیایی حرکت به سمت اصلاح شاخص کیفی آموزش عالی ( افزایش نسبت استاد به دانشجو) را از اهداف عالی مرکز خواند و از احداث پژوهشکده انرژی های نو در آینده نزدیک خبر داد.