دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی باید اصل مدرک پایه و تاییدیه تحصیلی را به واحد آموزش ارائه نمایند

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم که اصل مدرک تحصیلی خود را تحویل بایگانی آموزش نداده اند میرساند که از امتحانات پایان ترم محروم خواهند شد و عواقب آن بعهده دانشجو می باشد و آن دسته از دانشجویانی که تا کنون مدرک پایه خود را در مقطع کاردانی (اصل دیپلم) و کارشناسی(اصل پیش دانشگاهی)  را ارائه ننموده اند در اسرع وقت اصل مدارک خواسته شده را به واحد آموزش ارائه نمایند.