همزمان با هفته نیرو انتظامی دکتر رضا خالقی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی سنقر وکلیایی به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه در ستاد فرماندهی نیرو انتظامی دیدار وگفتگو کردند.

همزمان با هفته نیرو انتظامی دکتر رضا خالقی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی سنقر وکلیایی به همراه جمعی از مسئولان دانشگاه در ستاد فرماندهی نیرو انتظامی دیدار وگفتگو کردند.

در این دیدار صمیمی که به مناسبت هفته نیرو انتظامی انجام گرفت، رئیس دانشگاه ضمن تبریک هفته نیرو انتظامی به فرمانده محترم و کارکنان خدوم ناجای شهرستان سنقر وکلیایی و گرامیداشت یاد وخاطره شهدائ ناجا از جانفشانیها و خدمات ارزنده پلیس ناجا در راستای ایجاد امنیت و آرامش جامعه صمیمانه تشکر کردند و بر حضور و همکاری هر چه بیشتر پلیس ناجا در دانشگاه آزاد اسلامی سنقرو کلیایی بویژه در مباحث آسیب های اجتماعی و فضای مجازی تاکید کرد.