حضور پر شور دانشجویان،اساتید،پرسنل ،بسیج دانشجویی ،کانون هلال احمر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در مراسم یو م الله 13 آبان

حضور پر شور  دانشجویان،اساتید،پرسنل ،بسیج دانشجویی ،کانون هلال احمر  دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی در مراسم  یو م الله 13 آبان