برگزاری مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور فرماندار، بخشدارو دیگر مسئولین محترم شهرستان

برگزاری مراسم  گرامیداشت روز دانشجو با حضور فرماندار، بخشدارو دیگر مسئولین محترم شهرستان