اعزام کاروان زیارتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر وکلیایی به مشهدس مقدس

کاروان زیارتی دانشجویان دانشگاه آزاداسلامی مرکز سنقر وکلیایی با همکاری بسیج دانشجویی به تعداد ۴۰ نفر عازم مشهدمقدس شدند و در حرم مطهر نایب الزیاره از طرف عموم دانشگاهیان هستند.