دانشگاه آزاد اسلامی سنقر و کلیایی از جامعه بزرگ دانشگاهی و آحاد ملت شریف شهرستان سنقر وکلیایی برای حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دعوت به عمل می آورد.وعده دیدار ما ساعت 9:30 روز سه شنبه 22 بهمن ماه در محل میدان سپاه پاسداران شهرستان سنقر وکلیایی

دانشگاه آزاد اسلامی سنقر و کلیایی از جامعه بزرگ دانشگاهی و آحاد ملت شریف شهرستان سنقر وکلیایی برای حضور در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن دعوت به عمل می آورد.وعده دیدار ما ساعت 9:30 روز سه شنبه 22 بهمن ماه در محل میدان سپاه پاسداران شهرستان سنقر وکلیایی