کسب مقام سوم مسابقات ملی رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی سنقر وکلیایی

کسب مقام سوم مسابقات ملی رباتیک برای دومین بار توسط تیم رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی سنقر وکلیایی