ارسال اقلام ضروری به مناطق زلزله زده

ارسال اقلام ضروری به ستاد بحران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه جهت ارسال به مناطق زلزله زده از طرف دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و کلیایی