احیای رشته مدیریت بازرگانی

با پیگیری های مکرر ریاست محترم دانشگاه جناب آقای خالقی پس از 8 سال رشته کاردانی مدیریت بازرگانی به دفترچه آزمون دانشگاه آزاد اضافه گردید.