رهبر انقلاب در جمع مردم سرپل ذهاب: من با یکایک دلهای داغدار شما همدردم

دوست داشتم در وقت بهتری در جمع شما حاضر می شدیم