اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایانی نیمسال اول 97ـ96

 

اطلاعیه دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایانی نیمسال اول 97ـ96

 

به اطلاع كليه دانشجويان مي‌رساند توزيع كارت ورود به جلسه امتحانات پايان ترم نيمسال 1-97-96 از مورخ 10//10/96مي‌باشد. لذا دانشجويان موظفند طبق مشخصه‌هاي دروس و تاريخ‌هاي قيد شده دركارت در جلسه امتحان حاضر شوند.

جهت شركت در كليه امتحانات نظري ـ عملي و عملي و نظري ارائه كارت ورود به جلسه الزامي مي‌باشد.

همراه داشتن كارت شناسايي عكس دار در جلسه امتحان الزامي مي‌باشد.