انتصاب جناب آقای دکتر رضا خالقی به عنوان مدیر کل حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر رضا خالقی با حکم سرپرست دانشگاه به عنوان مدیر کل حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی؛ دکتر جهانشیر امینی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه طی حکمی دکتر رضا خالقی از اعضای هیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی استان به عنوان مدیر کل حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه منصوب کرد و در جلسه ای که در ساختمان مرکزی استان برگزار شد وی را معرفی و از زحمات دکتر محمدرضا قطب مدیرکل سابق این حوزه قدردانی کرد.

در این جلسه تکریم و معارفه دکتر جهانشیر امینی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد کرمانشاه حوزه عمرانی دانشگاه را حوزه ای مهم و عملیاتی توصیف کرد و از مدیرکل جدید این حوزه انجام امور در این حوزه همراه با کیفیت بخشی دقت و نظم در راستای صرفه جویی و کم کردن هزینه های مرمت و نگهداری ابنیه دانشگاه را خواستار شد.

دکتر رضا خالقی مدیر کل جدید حوزه عمرانی دانشگاه در کارنامه خود ریاست مرکز دانشگاهی سنقر و کلیایی، مدیر اسناد و املاک دانشگاه و کارشناس عمران حوزه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه را دارد.