امکان معادل سازی 40 واحد درسی در دوره کارشناسی پیوسته

امکان معادل سازی 40 واحد درسی در دوره کارشناسی پیوسته

دانشگاه آزاد اسلامی در دستور العملی امکان معادل سازی دروس کاردانی پیوسته را به متقاضیان دوره کارشناسی پیوسته فراهم کرد،اینگونه بسیاری می توانندبدون مدرک پیش دانشگاهی وارد مقطع تحصیلی بالاتر شوند. فارغ التحصیلان دوره کاردانی پیوسته که مدرک پیش دانشگاهی ندارندمی توانند با تسهیلات ویزه وارد دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شوند