دانشگاه آزاد اسلامی در دستور العملی امکان معادل سازی دروس کاردانی پیوسته را به متقاضیان دوره کارشناسی پیوسته فراهم کرد اینگونه بسیاری می توانند بدون مدرک پیش دانشگاهی وارد مقطع تحصیلی بالاتر شوید.فارغ التحصیلان دوره کاردانی پیوسته که مدرک پیش دانشگاهی ندارند می توانند با تسهیلات ویژه وارد دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شوند

دانشگاه آزاد اسلامی در دستور العملی امکان  معادل سازی دروس کاردانی  پیوسته را به متقاضیان دوره کارشناسی پیوسته فراهم کرد اینگونه بسیاری می توانند بدون مدرک پیش دانشگاهی وارد مقطع تحصیلی بالاتر شوید.فارغ التحصیلان دوره کاردانی پیوسته که مدرک پیش دانشگاهی  ندارند می توانند با تسهیلات ویژه وارد دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی شوند