معاونت عمرانی و توسعه

معرفی حوزه معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی :

معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی به منظور انتظام بخشیدن به کلیه امورات عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای تابعه و تهیه و تدوین طرح های جامع و همچنین نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی در حال احداث ، ایجاد گردیده است و از چهار زیر مجموعه که عبارتند از

1- اداره کل امور فنی و ساختمان

2- اداره کل طرحهای عمرانی

3- اداره کل املاک و مستغلات

4- اداره کل امور ساختمانهای بهداشتی و درمانی  تشکیل شده است.

اهم وظایف این معاونت به شرح ذیل می باشد:

1-   برنامه ریزی برای تامین فضاهای کالبدی دانشگاه با برنامه توسعه آموزش عالی

2-   برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد با شرکتهای مشاور و پیمانکاران

3-   نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی

4-   جمع آوری و تکمیل اطلاعات مورد نیاز طرحهای

5-   تامین و نگهداری ساختمانهای دانشگاه آزاد اسلامی

6-    تهیه طرحهای جامع و تامین زمین و سایر امکانات مورد نظر

 

معرفی حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی سنقر و برنامه های آن:

سایت دانشگاه آزاد اسلامی سنقر حدودا  به مساحت کل 4 هکتار در انتهای شهرک ولیعصر واقع شده است زمین مورد نظر توسط 750 متر طول دیوار محصور گردیده است و به صورت کلی دارای 3428 مترمربع زیر بنا شامل سردرب ورودی ، ساختمان اداری ، دو باب سوله کارگاهی و ساختمان آموزشی در حال احداث می باشد، که 800 مترمربع فضای سبز نیز در داخل آن به چشم می خورد .

یکی از مهمترین اهداف حوزه عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنقر اتمام عملیات احداث ساختمان آموزشی و بهره برداری از آن در آینده نزدیک می باشد که هم اکنون دارای 80% پیشرفت اجرایی است ، هم چنین طراحی و توسعه فضای سبز متناسب با نیاز دانشجویان ، ساخت بوفه و سرویس های بهداشتی ، تهیه و طراحی روشنایی کل دانشگاه و معابر آن و نیز احداث پارکینگ از دیگر برنامه های این حوزه می باشد.