معاونت فرهنگی - دفتر فرهنگ

چـــــشــــــم انـــــــداز فــــــرهنگی:

1.      چشم انداز جمعیتی:رسیدن به چشم اندازعضویت 40% دانشجویان در مجموعه فرهنگی از طریق بستر سازی و اجرای طرح های نو شامل کانون های دانشجویی ، واحد مشاوره ، مراسم ها و مناسبت ها و اردوها و نشست ها و ....

2.      چشم انداز جغرافیایی: رسیدن به فضای سرانه فرهنگی به ازای هر دانشجو نیم متر مربع با ایجاد و گسترش محیط اداری فرهنگی ، فرهنگسرا ، دفاتر فرهنگ دانشکده ها ، دفتر کانون های دانشجویی ، مسجد ، نماز خانه ها ، خانه نشریات و سایر اماکن مذهبی و فرهنگی

3.      چشم انداز نوآوری وخدمت: رسیدن به سرانه هزینه کرد فرهنگی به ازای هر دانشجو 000/300 ریال با تولید و عرضه محصولات ،ایجاد فضای فرهنگی ، ارائه خدمات مشاوره ای به دانشجویان وخانواده های آنان،

4.       چشم انداز نوآوری درعملیات فناوری:

الف) گسترش فضای رسانه ای وانتشار نشریات دانشگاهی به ازای هردانشکده 10 نشریه وبالا بردن کمیت وکیفیت در جهت تولید وتوزیع در سطح دانشگاهها وگیشه روزنامه فروشی ها

ب)گسترش فضای سایبری ومجازی وبه روز آوری آمار واطلاعات واخباروپاسخگویی به سؤالات وشبهات

ج)تولیدات فرهنگی ونرم افزاری نوین وایجاد نمایشگاه ها وفروشگاههای دائمی

د)ایجاد دفتر مطالعات وپژوهشهای فرهنگی واجتماعی