˓ معاونت پژوهش و فناوری - معرفی معاونت

معـرفي حـــوزه معـاونت پژوهــش و فنــاوري

-

حوزه معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي سنقر بـــه عنوان بــــانــي و مسئول پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامي سنقر، با توجه به جايگاه مهم خود سعي در پيشبرد و ارتقـــاء سطــــح كيفي و كمــــي عرصه پژوهش در تمامي زمينه هـا نموده و با اولويت قــراردادن فعاليت هــاي پژوهشي در تلاش است تــا در دهه ســوم فعاليت خود، جايگاه شايسته اي در بيــن دانشگاههاي معتبر جهان پيدا نمايد.


حوزه معاونت پژوهش و فناوري فعاليت هاي معتددي انجام و در اين راه امكانــات و تسهيلات مختلفي را جهت بهره وري بيشتر از نيروي علمي دانشگاه عرضه مي نمايد تا با ترغيب بيشتر اساتيد و دانشجويان گامي موثر در جهت ارتقاء علمي دانشگاه برداشته باشــد.


بــرخـــي از اموري كــه در حوزه پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي سنقر در حال انجام است به شرح ذيل بيان ميگردد:


-

 • همكاري با اعضاء هيات علمي جهت انجام طرح هاي پژوهشي  مورد نياز.

 

 • ايجاد و راه اندازي مراكز تحقيقاتي جهت انجام فعاليت هاي نحقيقاتي استادان و دانشجويان.

 

 • حمايت از تيم هاي تحقيقاتي جهت شركت در مسابقات علمي.

 

 • اعزام اعضاء هيات علمي دانشگاه جهت شركت در كنفرانس هاي علمي معتبر داخلي و خارجي جهت ارائه مقالات.

 

 • چاپ كتب تاليفي، ترجمه و گردآوري شده توسط استادان و دانشجويان.

 

 • انتشار مجلات معتبر.

 

 • فراهم نمودن فضاهايي چون كتابخانه، آزمايشگاههاي تخصصي و كافي نت جهت تسهيل امور آموزشي پژوهشي.

 

 • خريداري تجهيزات ويژه آموزشي، آزمايشگاهي، پژوهشي جهت گروههاي آموزشي

 

 • برگزاري همايش هاي بين المللي، ملي و ... جهت تبادل آخرين دستاوردهاي علمي.

 

 • پذيرش دانشجويان ممتاز در باشگاه پژوهشگران جوان مشهد.

 

 • تشويق مقالات علمي چاپ شده اساتيد، دانشجويان و .

 

 • برگزاري سخنراني هاي علمي، كارگاههاي آموزشي و ... .