معاونت پژوهش و فناوری - معرفی کارگاهها و سایت ها

اداره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها

از بخشهای مهم و فعال معاونت پژوهش  و فناوری ادره امور آزمایشگاه ها و کارگاه ها بوده که سهمی بزرگ در امتیازبندی واحد و همچنین در رشد بخش پژوهشی- آموزشی و طرح های پژوهشی دانشگاه دارد.

شایان ذکر است که 5 آزمایشگاه از این مجموعه مجهز به دستگاه های بسیار ارزشمند می باشند . راه اندازی آزمایشگاه کامپیوتر، برق، عمران و مکانیک از این مجموعه  که در غرب کشور منحصر به فرد بوده و علاوه بر آن ضمن اینکه در آنها بسیاری از فعالیتهای تحقیقاتی روز دنیا توسط محققین انجام می شود با توجه به کادر مجرب این امکان فراهم آمده که در صورت وجود تقاضاهایی از خارج از محیط این دانشگاه برای انجام آزمایشات با واریز هزینه آنالیز با هماهنگی کارشناس مربوطه این آزمایشات در فضای دانشگاه انجام شود.