تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
انتخاب واحد
97/06/10 لغایت 97/06/21
شروع کلاسها
97/06/24
حذف و اضافه
97/07/07لغایت 97/07/12
امتحانات میان ترم
97/09/01
پایان کلاس ها
97/10/13
امتحانات پایانی
97/10/15لغایت 97/10/27

خدمات فناوری اطلاعات


جذب اساتید حق التدریسی

ارایش ترمی رشته ها

فرم های کارآموزی و پروژهمعاونت پژوهشی دانشگاه

طرح های پژوهشی دانشگاه.

ارتباط با صنعت

ثبت پژوهش دانشجویاننظـــام وظیــفه

اطــلاعیه هــا

تخفیفات دانشجویی

فرم ثبت نام
نهاد نمایندگی در دانشگاه

بخش فرهنگی دانشگاه

کانون قرآن و عترت

کانون ها وتشکل های دانشگاه