تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96
انتخاب واحد
96/11/12لغایت 96/11/07
شروع کلاسها
96/11/14
حذف و اضافه
96/11/20لغایت 96/11/17
امتحانات میان ترم
97/02/01
پایان کلاس ها
97/03/14
امتحانات پایانی
97/04/08 لغایت 97/03/22
Page 1 of 2 (7 items)Prev[1]2Next

خدمات فناوری اطلاعات


جذب اساتید حق التدریسی

ارایش ترمی رشته ها

فرم های کارآموزی و پروژهمعاونت پژوهشی دانشگاه

طرح های پژوهشی دانشگاه.

ارتباط با صنعت

ثبت پژوهش دانشجویاننظـــام وظیــفه

اطــلاعیه هــا

تخفیفات دانشجویی

فرم ثبت نام
نهاد نمایندگی در دانشگاه

بخش فرهنگی دانشگاه

کانون قرآن و عترت

کانون ها وتشکل های دانشگاه