250x240

دانشکاه آزاد مرکز سنقر

Ø                 اداره نظام وظیفه عمومی

Ø                 همکاری در فراهم آوردن امکانات لازم به منظور تشخیص استعدادها و توانایی های دانشجویان و هدایت آنها در رشته های مختلف علمی ،هنری ،ورزشی و سایر فعالیت مشابه

Ø                 مراقبت در حسن اجرای مقررات  انضباطی و آشنا نمودن دانشجویان با مقررات مذکور

Ø                 همکاری و نظارت بر آیین نامه ها،دستورالعمل های وظیفه عمومی در رابطه با دانشجویان و فارغ التحصیلان مشمول

Ø                 هدایت فعالیت های مربوط به جمع آوری آمار و اطلاعات و تنظیم گزارش های مربوط به فعالیت های انجام شده در زمینه امور دانشجویان

Ø                 نظارت بر امور مدارک تحصیلی ارسالی از سوی واحد های دانشگاهی  و بررسی و تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای ارزشیابی آنها

Ø                 تدوین وپیشنهاد اصول کلی مربوط به کمک ها و تسهیلات رفاهی و بهداشتی و درمانی دانشجویان با توجه به ضوابط و مقررات

Ø                 نظارت بر حسن اجرای مصوبات مربوط به امور دانشجویی

rahbari01.jpg   

  تمامی حقوق متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و کلیایی می باشد

طراحی توسط ایده نگار، مجری طراحی سایت در استان کرمانشاه